Hyvinvointiapu

Sähköinen hyvinvointipalveluiden hakemisto sisältää

1) Ilmoituksenvaraisten sosiaalihuollon palvelujen tuottajat. Ilmoituksenvaraisia sosiaalihuollon palveluja ovat mm. eri asiakasryhmien kotipalvelut, eri tyyppiset päivä- ja työtoiminta, ei ympärivuorokautiset asumispalvelut ja muut sosiaalihuollon avopalvelut.

2) Muut hyvinvointipalveluja tarjoavat ja tähän hakemistoon hakeutuneet palveluntuottajat.

Hakemistoa hoitaa toimistosihteeri Erja Seppälä, puh. 020 615 8036, erja.seppala(at)kouvola.fi

Palvelun arvonlisäveron määräytymisestä: http://verohallinto.fi

Kouvolan kaupungin palvelusetelikäytännöstä enemmän osoitteessa www.kouvola.fi/psop tai www.kouvola.fi/palveluseteli

Palvelusetelijärjestelmä https://parastapalvelua.fi