Palveluntuottajalle

Hakemus www.hyvinvointiapu.fi –hakemistoon tehdään oheisella hakemuslomakkeella.

Palveluntuottaja vastaa siitä, että hakemistossa olevat tiedot ovat ajantasalla. Muutoksista ilmoitetaan em. lomakkeella.

Ilmoituksenvaraisten sosiaalihuollon palvelujen tuottajan tulee ennen hyvinvointiapuhakemistoon hakeutumista olla hyväksytty kunnan ylläpitämään yksityisten sosiaalipalvelujen antajien rekisteriin (kotipalvelun tukipalvelut ja henkilökohtainen apu).

Kotipalvelujen tukipalveluja (ateria-, vaatehuolto-, kylvetys-, siivous-, kuljetus-, saattaja- sekä sosiaalista kanssakäymistä edistäviä palveluita) ja niihin rinnastettavia palveluja tai yksityistä perhepäivähoitoa ei enää merkitä valtakunnalliseen rekisteriin. Näitä palveluja koskeva ilmoitus tehdään siihen kuntaan, jossa palveluja annetaan.

Lisätietoja antavat asiakkuuspäällikkö Mervi Takala ja kehittämisvastaava Sirkku Kallio etunimi.sukunimi@kouvola.fi