REKISTERISELOSTE

Yksityisten palveluyritysten hakulomake Internet-osoitteessa www.hyvinvointiapu.fi

Rekisterin ylläpitäjä: Kouvolan kaupunki
Rekisteriasioita hoitava henkilö: Erja Seppälä, toimistosihteeri
Marjoniementie 6, 45100 Kouvola
Puhelin: 020 615 8036
Sähköpostiosoite: erja.seppala@kouvola.fi
Rekisterin nimi: www.hyvinvointiapu.fi (Yksityisten palveluyritysten hakulomake)

Rekisterin käyttötarkoitus

Yksityisten sosiaali- ja terveyspalveluja tarjoavien yritysten sähköinen Internet-hakemisto www.hyvinvointiapu.fi palvelee kuntalaisia, näiden omaisia ja Kouvolan kaupungin palveluohjaajia tarjoamalla ajantasaista tietoa kaupungin yhteistyökumppaneina toimivien yritysten ja palvelusetelituottajien palveluista, hinnoittelusta ja sijainnista.

Rekisterin tietosisältö

yritysten y-tunnukset
yrittäjän, ammatinharjoittajan tai yrityksen yhteyshenkilön etunimi
yrittäjän, ammatinharjoittajan tai yrityksen yhteyshenkilön sukunimi
yrityksen tai ammatinharjoittajan osoite
tietoa yrityksen palveluista ja hinnoittelusta sekä toimialasta ja -alueesta
Säännönmukaiset tietolähteet
Kouvolan kaupungin perusturvan rekisterit
Säännönmukainen tietojen luovutus
Rekisteristä ei luovuteta tietoja ulkopuolisille.
Rekisterin suojausperiaatteet
Vain nimetyillä, Kouvolan kaupungin palveluksessa olevilla henkilöillä on pääsy kaikkiin rekisterin tietoihin ja mahdollisuus muuttaa tietoja. Jokaisella hakemistoon kuuluvalla yrityksellä on oikeus tarkistaa tietonsa ja saada ne korjatuiksi.

Yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja, Henkilötietolaki 523/99, 10 ja 24§